پروتز انواع مختلفی دارد که میتوان ثابت، متحرک و ایمپلنت را نام برد. زمانی که دندان ضعیف شده باشد نیاز به یک روکش دارد که از آن حفاظت کند. این روکش ها همان پروتز ثابت دندان هستند اما گاهی از روکش برای زیبایی دندان استفاده می‌کنند. از دیگر پروتز های ثابت میتوان بریج ها را نام برد که در بین مردم مرسوم است و زمانی که بیمار تعدادی از دندان های خود را از دست داده باشد، از این بریج ها استفاده می‌شود.