Bədən üzvləri yerinə tətbiq olanlara protez deyilir bu iş dişdə də mövcuddur və buna protez diş yaxud süni diş deyilir. taxmalar, süni qapaqlar, ştiftli dişlər Diş sırası protezləri növləridir ki bütün dişlərdə istifadə olunur. İnle və Anle örtülərdə dişin bir bölümü bərpası üçündə həyata keçirilir və diş protezi sayılır bir çox hallarda, onlar istifadə olunur.

və danışmağa səbəb olur Protezlər bu problemləri həll edərlər. Protezlərin müxtəlif növləri mövcuddur. Sabit protezlər: Biriç və vahid örtülü, hərəkətli protezlər: Parsel, bütün set diş və Odrençer ki bu mövzu ilə əlaqədar Diş protezləri haqqında danışacağıq.

 

Ənənəvi diş həkimliyində protez düzəlməsi üçün, xəstədən növbəti mərhələlərdə qalıb tutmaq üçün Silikon xəmir istifadə olur sonra qalıb  xüsusi gips ilə tökülür. Bu iş xəstə üçün uyğun və müvafiq olmur həmdə risk səviyyəsi yüksəkdir. Modern diş həkimliyində, digital protez texnologiyası diş həkimləri üçün müalicə və diqqətini çox yuxarı apardığı halda sürət vermişdir. Digital protezdə intraoral oral skanerlər istehsalı üsulu, ənənəvi qalıb tutmanın yerini alır və ۳D printerlər və xüsusi CNC vasitəsi ilə yeni protez yuxarı diqqətlə istehsal olunur. Diş itirildiyi zaman pis görünüş yaratmaqla yanaşı, xəstə ilə bağlı problemlər də çeynəmə