Bir və ya bir neçə itirilmiş diş problemini dişlərin protezlə əvəzlənməsi yolu ilə həll etmək olar. Diş implantları bu gün protezlərin dəyişdirilməsi alternativlərindən biridir və itirilmiş dişlər üçün alternativi sayılır. Rəqəmsal implant mövzusunda deyildiyi kimi, diş həkimliyi sahəsində texnologiya inkişafi ilə kompüter və rəqəmsal aparatlar bir çox ənənəvi və əl xidmətlərin yerini almışdır. Bu baxımdan, diş həkimlərinə implant müalicəsinin daha sürətli, dəqiq keyfiyyətli və daha gözəl olması üçün rəqəmsal implant həyata keçirilir.

İmplant istifadələri

 İtirilən dişləri yerinə iki diş arasında kifayət qədər yer olması, sümük eni və hündürlüyü kifayət qədərsə implant payası kök kimi sümükdə yerləşdirilir, Sümük itkisinin qarşısının alınması ilə yanaşı, üz formasından diş itkisini dəyişməyə mane olur. İmplant protezlər itirdiyiniz dişlərin bərpası üçün ən yaxşı üsuldur və yenidən bərpası mümkündür.

Rəqəmsal implantasiya iş prosesi

ایمپلنت دیجیتال

Birinci cələdəsə İmplantatlarla bərpa planı ortoped və implantoloq tərəfindən, Yumşaq toxuma vəziyyəti (diş əti), ağır toxuması (çənə sümüyü) və ağız gigiyenası tomoqrafik tədqiqat əsasında tərtib edilir.

Radioloq tərəfindən verilən skaner və CBCT tərəfindən alınan məlumat çənə sümüyü, çənə sinir vəziyyəti və ya sinusoidal membranın keyfiyyəti baxımından xüsusi proqram təminatı ilə araşdırılır. Cərrahi qılovsuz şablonu (Gaed) və D3 layihə kimi müvəqqəti örtük D3 printer ilə istehsal olunur.

 

İkinci növbəti sessiyada, sümük və diş əti əməliyyatı tələb olunmadan Gayd istifadə olaraq qurulmuş həssas implant istifadə edərək, artıq hazırlanmış və qurulmuş müvəqqəti astarlı xəstəyə dərhal verilir. Bu metodika digər metodlara görə xəstənin az sessiyada müraciətinə həmçinin implanta cərrahı zamanı azlığı və bütün mərhələləri tamamilə ağrısız həyata keçirilir.

Digital İmplanta bərpa planında kamil dişlə ofisə qəlib müvəqqəti astarlı ilə birlikdə iki çənə implanta ilə ofisdən çıxasınız, bu digital diş həkimliyinin möcüzəsidir.