فرق درمان ریشه دندان با عصب کشی

فرق درمان ریشه دندان با عصب کشی در چیست؟

در مورد فرق درمان ریشه دندان با عصب کشی ابتدا باید از ساختار درون دندان آگاه شوید. دندان‌های ما متابولیسم، گردش خون و رشته‌های عصبی دارند. به این شبکه خونی و عصبی داخل دندان پالپ می‌گویند. پالپ از تاج دندان تا نوک ریشه‌ها ادامه دارد و در نهایت به بافت‌های اطراف ریشه متصل می‌شود. پالپ …

فرق درمان ریشه دندان با عصب کشی در چیست؟ ادامۀ مطلب »