در جهت ارج نهادن به مراجعین محترم مطب دندانپزشکی دکتر سید محمدرضا حسینی ، باشگاه مشتریان این مجموعه راه اندازی گردید. مراجعین محترم می‌توانند با توجه به امتیازات کسب شده طبق توضیحات ذیل از خدمات ویژه باشگاه مشتریان این مجموعه بهره‌مند گردند.

 

نحوه کسب امتیاز :

نوع فعالیت امتیاز شخص امتیاز معرف
معرفی افراد دیگر به مجموعه ۱ امتیاز
به ازای هر ۱ میلیون تومان پرداخت هزینه درمان ۲ امتیاز ۱ امتیاز
انجام هر درمان ایمپلنت ۳ امتیاز ۱ امتیاز

 

خدمات ارائه شده به اعضای باشگاه مشتریان با توجه به امتیاز کسب شده به شرح ذیل است: 

[go_pricing id=”c4atiplus”]